Okno na Wągrowiec
Wiadomości

JEST PRACA: Burmistrz szuka urzędnika do… egzekucji

Właśnie ogłoszono konkurs na stanowisko specjalisty ds. egzekucji administracyjnej w urzędzie miejskim w Wągrowcu.

obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko, wykształcenie wyższe, co najmniej pięć lat stażu pracy, dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office – w szczególności Word, Excel, umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, umiejętności komunikacyjne, dyspozycyjność, odporność na stres, znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór – specjalista ds. egzekucji administracyjnej oraz imię i nazwisko” do poniedziałku 11 marca, do godz. 12.00.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a – parter Punkt Informacyjny.

Szczegóły oferty znajdziesz tutaj:

http://bip.wagrowiec.eu/wagrowiecm/bip/nabor-pracownikow-oferty-pracy-w-urzedzie-miejskim/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-specjalisty-ds.-egzekucji-administracyjnej.html

Czytaj także

Ruszyła rekrutacja dzieci do wągrowieckiego żłobka

Redakcja

Dzisiaj na wągrowieckim cmentarzu zgubiono BRANSOLETKĘ. Na znalazcę czeka NAGRODA [FOT|O]

Redakcja

JEST PRACA: Sprawdź, kto i gdzie szuka u nas pracowników [OFERTY]

Redakcja