Okno na Wągrowiec
Wiadomości

JEST PRACA: Burmistrz szuka urzędnika

Urząd miejski w Wągrowcu właśnie ogłosił nabór.

Poszukiwany jest specjalista do spraw architektury i planowania przestrzennego. To praca na cały etat.

Wymagania niezbędne to obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Wykształcenie  profilu: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, budownictwo,       zintegrowane planowanie rozwoju, architektura krajobrazu, administracja, inżynieria środowiska. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office, a w szczególności Word, Excel, Power Point.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór – specjalista ds. architektury i planowania przestrzennego” (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) do piątku, 17 marca, do godz. 11 00.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a – parter Punkt Informacyjny.

Szczegóły oferty znajdziesz tutaj:

http://bip.wagrowiec.eu/wagrowiecm/bip/nabor-pracownikow-oferty-pracy-w-urzedzie-miejskim/nabor-na-stanowisko-urzednicze-specjalisty-ds.-architektury-i-planowania-przestrzennego.html

Czytaj także

WAŻNE: ZGUBIONO portfel. Dla znalazcy NAGRODA [FOTO]

Redakcja

Jest nowy urzędnik w wągrowieckim Ratuszu

Redakcja

Busa prowadził chłopiec bez… uprawnień. Ojciec był pasażerem, bo miał… sądowy zakaz!

Redakcja