serpol praca

Okno na Wągrowiec
Grzegorz Piechowiak
Wiadomości

JEST PRACA: Burmistrz szuka kolejnego urzędnika


zatrudnie
artdent baner

Właśnie ogłoszono konkurs na stanowisko inspektora do spraw obsługi inwestora i gospodarki gruntami w urzędzie miejskim w Wągrowcu.

Wymagania niezbędne to obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko, wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat. B, znajomość odpowiednich ustaw i przepisów.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór – inspektor ds. obsługi inwestora i gospodarki gruntami oraz imię i nazwisko” do poniedziałku 11 września, do godz. 10.00.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a – sekretariat, pok. 202, II piętro.

Szczegóły oferty znajdziesz tutaj:

http://bip.wagrowiec.eu/wagrowiecm/bip/nabor-pracownikow-oferty-pracy-w-urzedzie-miejskim/nabor-na-stanowisko-urzednicze-specjalisty-ds.-obslugi-inwestora-i-gospodarki-gruntami.html

Czytaj także

Szajka złodziei już złapana. Okradli kiosk oraz maszyny do gier

Redakcja

Dla Sary będą rzucać do tarczy lotkami

Redakcja

Wypadek i kolizja z udziałem rowerzystów. Jeden z nich doznał wielu obrażeń [FOTO]

Redakcja