Okno na Wągrowiec
Społeczeństwo Wiadomości

JEST PRACA: Burmistrz szuka kierownika

Urząd miejski w Wągrowcu właśnie ogłosił nabór.

Poszukiwany jest Kierownik Referatu Egzekucji i Kontroli. To praca na cały etat.

Wymagania niezbędne to obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko. Wykształcenie wyższe o profilu: prawo, administracja, zarządzanie, co najmniej 4-letni staż pracy, prawo jazdy kat. B, znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie niezbędnym do realizacji wymaganych zadań.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór – Kierownik Referatu Egzekucji i Kontroli” (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) do poniedziałku, 13 marca, do godz. 11 00.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a – parter Punkt Informacyjny.

Szczegóły oferty znajdziesz tutaj:

http://bip.wagrowiec.eu/wagrowiecm/bip/nabor-pracownikow-oferty-pracy-w-urzedzie-miejskim/

Czytaj także

Będzie koncert Bartosza Krzyśki [ZAPOWIEDŹ]

Redakcja

Zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia prowadzącego hospicjum, jadłodajnię i noclegownię [FOTO]

Redakcja

WAŻNE: Mobilne biuro ENEA będzie nieczynne

Redakcja