Okno na Wągrowiec

Samorząd i polityka Wiadomości Wydarzenia

HONOROWE NAGRODY MIASTA WĄGROWCA: Jakuby już wręczone [ZDJĘCIA]

BNP-misja-sam-800x600

Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces”, Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Strzelecki „Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej Oddział „Niezłomni” to tegoroczni laureaci. Nagrodę specjalną – Jakuba 2021 przyznano ratownikom medycznym, pielęgniarkom i lekarzom, w podziękowaniu za ich służbę w czasie pandemii COVID-19.

Laureaci tegorocznej Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca odebrali te zaszczytne wyróżnienia podczas wczorajszej sesji. Laudację wygłosił ks. kan. Piotr Kalinowski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła, a członkowie Kapituły Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca, czyli burmistrz Jarosław Berendt i przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Zadroga wręczyli Jakuby 2021 tegorocznym laureatom.

Przypomnijmy, że decyzją Kapituły Honorową Nagrodę Miasta Wągrowca w 2021 roku otrzymali:

Laureat Honorowej Nagrody Miasta w kategorii gospodarka:

Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces”

Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” została założona siedem lat temu przez jednostki samorządu terytorialnego: Gminę Wągrowiec i Powiat Wągrowiecki. Inicjatorką powstania Spółdzielni Socjalnej była śp. Irena Wojewódzka-Kucz – prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego. Od 2020 roku do grona udziałowców Spółdzielni dołączyła Gmina Miejska Wągrowiec.

Spółdzielnia, na czele której stoi pani prezes Ewa Roman, zatrudnia osoby z niepełnosprawnością i narażone na wykluczenie społeczne. W ten sposób daje szansę osobom niepełnosprawnym na aktywizację zawodową i realne zaistnienie na rynku pracy. Spółdzielnia jest stale wspierana poprzez zlecanie wykonania publicznych usług. Zajmuje się m.in. pielęgnacją terenów zielonych, sprzątaniem, prowadzeniem usług remontowo-budowlanych, produkcją ozdób oraz produkcją półproduktów dla firmy El-Cab w Bolechowie, która jest jej głównym partnerem biznesowym. Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 34 pracowników, z których większość to mieszkańcy Wągrowca.

Warto podkreślić, że oprócz działalności gospodarczej Spółdzielnia angażuje się także do rozmaitych projektów społecznych, m.in. uczestnicząc w społecznych akcjach sprzątania lasu czy promenady wzdłuż Jeziora Durowskiego.

W 2020 roku Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” znalazła się wśród laureatów konkursu „Lodołamacze 2020”. Spółdzielnia zajęła III miejsce w kategorii „Otwarty Rynek Pracy”. „Lodołamacze” to organizowana od ponad 15 lat kampania społeczna wyróżniająca Pracodawców Wrażliwych Społecznie.

Laureat Honorowej Nagrody Miasta w kategorii nauka, kultura, oświata i kultura fizyczna:

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany w 2011 roku i od 10 lat proponuje bardzo bogatą ofertę edukacyjno-szkoleniową dla osób po 50. roku życia, którzy są aktywni, nie znoszą bezczynności i chcą się uczyć, poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Czynią tak m.in. dzięki działalności WUTW.

Celem Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest m.in.:

prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób powyżej 50. roku życia;

włączenie osób powyżej 50. roku życia do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej;

dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i jakości życia osób powyżej 50. roku życia poprzez wszechstronną aktywizację społeczną.

Każdego roku z oferty Uniwersytetu korzysta kilkaset osób, dla których uczelnia ta stała się miejscem przyjaznych i inspirujących spotkań.

Pierwszym prezesem Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zarazem współorganizatorem była pani Zofia Zawol. Następnie funkcja prezesa została powierzona pani Barbarze Kucharskiej, która piastuje tę funkcję do dzisiaj. Studenci – seniorzy Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają do wyboru zajęcia i wykłady w kilkunastu sekcjach zainteresowań, są to m.in. lektoraty języków obcych, zajęcia z historii sztuki, poezji, taneczne, śpiewacze, rękodzieła, a także zajęcia plastyczne, turystyczne oraz rekreacyjno-sportowe.

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku uczestniczy aktywnie w różnych przedsięwzięciach, konferencjach, wystawach, warsztatach, konkursach i imprezach kulturalnych. Wszystkie te działania mają na celu popularyzację i rozwój naszego miasta oraz kulturę Pałuk, zarówno w kraju, jak i za granicą. Świadczą o tym liczne nagrody, wyróżnienia zdobywane przez Uniwersytet. Poza granicami miasta działalność WUTW najlepiej definiują sukcesy podczas kolejnych edycji konkursu „Viva! Wielkopolski Senior” oraz Zespołu Tańca Hula, który promował Wągrowiec na przeglądach artystycznych m.in. w Międzyzdrojach, na Słowacji czy w Wiedniu.

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał pod koniec listopada 2020 roku certyfikat ,,Profesjonalny UTW – Certyfikat Złoty” – wcześniej Uniwersytet musiał pozytywnie zaliczyć kontrolę, przeprowadzoną przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, weryfikującą jakość i praktyczne zastosowanie rekomendowanych standardów działania w organizacji.

Laureat Honorowej Nagrody Miasta w kategorii działalność społecznikowska:

Związek Strzelecki „Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej Oddział „Niezłomni

Związek Strzelecki „Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej Oddział „Niezłomni” w Wągrowcu, którego dowódcą jest kapitan ZS Krzysztof Drewicz, działa w Wągrowcu od 2015 r., wcześniej jednak od 2009 r. funkcjonował, jako Oddział Wągrowiec. Wchodzi w skład ZS „Strzelec” RP z siedzibą w Wągrowcu.

Oddział „Niezłomni” powstał jako organizacja adresowana głównie do młodzieży, kultywująca tradycje i wartości patriotyczne oraz doskonaląca umiejętności proobronne, prowadząca swoją działalność w duchu społeczno–wychowawczym.

Obecnie oddział 42 członków w wieku od 12 do 49 lat, a jego działalność społeczna, wrażliwość na potrzeby osób potrzebujących pomocy, ale także duża aktywność w życiu miasta zasługują na szczególne uznanie.

Związek Strzelecki „Strzelec” Oddział Niezłomni prowadzi dla uczniów wągrowieckich szkół zajęcia z zasad bezpieczeństwa, jest organizatorem zawodów strzeleckich, terenowych Biegów Strzelca, współorganizuje pikniki militarne na terenie miasta, aktywnie uczestniczy w licznych miejskich wydarzeniach – od Święta Pyry, poprzez festyny z okazji Dnia Dziecka oraz pomoc w zabezpieczaniu wydarzeń sportowych i kulturalnych (np. cyklicznych zawodów nordic walking), po uczestnictwo i oprawę manifestacji i wydarzeń patriotycznych.

Związek Strzelecki „Strzelec” od kilku lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wągrowcu. W ostatnich latach organizowane były wspólne akcje, podczas których m.in. monitorowano i udzielano wsparcia osobom bezdomnym w czasie największych mrozów. W trudnym dla nas czasie, w ostatnich kilkunastu miesiącach, nie zapominali o osobach starszych i niepełnosprawnych. Wągrowczanom, które nie mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny czy sąsiadów Niezłomni pomagali w robieniu zakupów, zajmowali się dystrybucją maseczek wśród mieszkańców naszego miasta.

W 2016 r. dowódca oddziału ZS kpt. Krzysztof Drewicz o swoich Strzelcach powiedział tak: „Wariaci, którym się chce. Nieważne, czy zimno, czy pada, na nich zawsze można liczyć, że przyjdą, zacisną zęby i będą ćwiczyć swoje ciało i doskonalić umiejętności”.

Dodatkowo Kapituła Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu Nagrody Specjalnej – Jakuba 2021 dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy w podziękowaniu za służbę dla mieszkańców w czasie pandemii COVID-19. W imieniu ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy Jakuba odebrali p. Ewelina Pauszek, pani Teresa Puweł oraz pan Jarosław Jędryczka.

Czytaj także

COVID-19: Bez nowych zakażeń w powiecie. 56 osób na kwarantannie [RAPORT DZIENNY]

Redakcja

JEST PRACA: Poszukiwany urzędnik do Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego

Urząd Miejski w Wągrowcu

IMIENINY WĄGROWCA: Afromental, Adam Van Bendler, RHBluess i Tomasz Karolak wystąpią na Rynku!

Redakcja