Okno na Wągrowiec

Samorząd i polityka Wiadomości Wydarzenia

Dziś sesja rady miejskiej. Radni spotkają się ZDALNIE

BNP-misja-sam-800x600

O godzinie 16.00 rozpoczną się obrady rady miejskiej Wągrowca. Sesję można będzie śledzić online.

Dzisiaj, czyli w czwartek 29 kwietnia wągrowieccy radni zajmą się m.in. zmianami budżetowymi, siecią szkół prowadzonych przez gminę, drogami oraz planami zagospodarowania przestrzennego.

Poniżej wszystkie zaplanowane punkty dzisiejszej sesji:

– Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033.

 – Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.

– Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

– Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

 – Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 – Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłat pobranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta Wągrowca.

– Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Wschód 3”.

 – Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wągrowca w rejonie ulicy Nad Nielbą. 

– Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Nad Nielbą.

 – Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szkodliwości glifosatu i przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Wągrowiec postulowanych czynności.

– Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.

kondolencje Osuch

Czytaj także

WAŻNE: Wprowadzono ograniczenie wjazdu na teren szpitala [ZDJĘCIA]

Remigiusz Priebe

PAN ARTUR po służbie ZAUWAŻYL POŻAR. Wezwał pomoc i EWAKUOWAŁ MIESZKAŃCÓW

Remigiusz Priebe

23-latka ŚCIGAŁ wągrowiecki SĄD. Odnalazł go dzielnicowy

Krzysztof Czapul