Okno na Wągrowiec
Samorząd i polityka Wiadomości Wydarzenia

Dziś ruszyły konsultacje społeczne w sprawie statusu miasta dla Mieściska

Dzisiaj, czyli we wtorek 7 marca rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Mieścisko i potrwają do czwartku 16 marca.

Jak wyjaśnia wójt Przemysław Renn, każdy mieszkaniec (w tym także osoby poniżej 18. roku życia) może się wypowiedzieć w tej sprawie poprzez wypełnienie ankiety. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Gminy i wrzucić do urny ustawionej w urzędzie lub przesłać jej skan mailem.

– Aby jednak rozwiać wątpliwości, które niektórzy w tej sprawie mają, przygotowaliśmy ulotki informacyjne, gdzie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – tłumaczy wójt.

Oto kilka z najczęściej poruszanych kwestii:

1. Czy wzrosną podatki od nieruchomości? Odpowiedź: NIE

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy i są identyczne zarówno dla miast jak i dla wsi (będą takie same dla całej gminy). Zmiana statusu nie ma wpływu na wysokość stawek podatkowych.

2. Czy coś się zmieni z podatkiem rolnym? Odpowiedź: NIE

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Stawki podatku rolnego ustalone są na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie ceny żyta.

3. Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze? Odpowiedź: NIE

Rolnicy mają prawo do dopłat niezależnie czy gospodarstwo rolne jest na terenie miasta czy wsi.

4. Czy na terenie miasta obowiązuje zakaz hodowli zwierząt? Odpowiedź: NIE

Nie ma takiego zakazu. Ograniczenia mogą dotyczyć uciążliwych hodowli zarówno dla mieszkańców wsi jak i miast, np. w przypadku wielkich ferm kurzych lub trzody (o co niedawno walczyli mieszkańcy Mieściska).

5. Czy nauczyciele stracą dodatki wiejskie? Odpowiedź: NIE

Dodatek wiejski należy się nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim oraz w miastach do 5 tysięcy mieszkańców – wynika to z Ustawy Karta Nauczyciela.

6. Czy będą przedterminowe wybory radnych i burmistrza? Odpowiedź: NIE

Nadanie statusu miasta nie wymaga przeprowadzenia wyborów przedterminowych. Wójt nie uzyska prawa do dodatkowej kadencji, nadal obowiązuje go limit maksymalnie dwóch kadencji, wliczając w to obecną kadencję.

7. Czy będzie potrzebna wymiana dokumentów? Odpowiedź: NIE

Zmiana statusu miejscowości oraz nazwy organu wydającego dokumenty (np. dowód osobisty) nie powoduje konieczności ich wymiany – pozostają one ważne zgodnie z terminem wskazanym w tym dokumencie.

8. Czy będzie potrzeba zwiększenia zatrudnienia w Urzędzie? Odpowiedź: NIE

Nadanie praw miejskich nie wiąże się z nowymi lub dodatkowymi obowiązkami, dlatego nie ma potrzeby zatrudniać dodatkowych osób w Urzędzie Gminy.

9. Czy zajdą jakieś zmiany w pomocy społecznej? Odpowiedź: NIE

Zasady świadczeń pomocy społecznej są takie same dla miast i dla wsi i zależne od sytuacji materialnej i życiowej konkretnych mieszkańców – nie będzie tu żadnej zmiany.

10. Czy wzrosną opłaty za wodę i ścieki? Odpowiedź: NIE

Wysokość stawek za wodę i ścieki nie zależy od statusu miejscowości. Wysokość taryf zatwierdza państwowy regulator Wody Polskie.

– To tylko część kwestii, które zostały wyjaśnione w broszurach informacyjnych. Odpowiedzi na więcej pytań znajdują się na ulotkach, które znajdziecie u sołtysów, w urzędach oraz na stronie miescisko.pl – mówi Przemysław Renn i dodaje, co Mieścisko zyska.

– Zwiększa się dostępność gminy do środków zewnętrznych i dofinansowań – gmina będzie mogła korzystać z instrumentów dedykowanych zarówno dla wsi jak i dla miast;

– ułatwienia w zmianie sposobu użytkowania ziemi rolnej na budowlaną (a co za tym idzie wzrost jej wartości);

– odzyskujemy należny status zgodnie z kilkusetletnią tradycją i prawem;

– zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych zarówno w zakresie budownictwa mieszkaniowego jak i działalności gospodarczej;

– Jak widać na powyższych przykładach, większość obaw jest nieuzasadniona, realne za to są korzyści – w szczególności w zakresie finansowania inwestycji gminnych – które zyskamy jako społeczność gminna. Dlatego zachęcam wszystkich do udziału w badaniu ankietowym. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia rozwiewają ostatnie wątpliwości i pozwolą jednoznacznie opowiedzieć się za nadaniem praw miejskich Mieścisku – apeluje wójt Renn.

Źródło: FB Przemysław Renn – wójt gminy Mieścisko

Czytaj także

Złodziej oddał to, co ukradł i… przeprosił!

Redakcja

Radni poparli wniosek o przywrócenie Mieścisku praw miejskich

Redakcja

Tylko niecałe 7 procent mieszkańców gminy wzięło udział w konsultacjach społecznych

Redakcja