serpol praca

Okno na Wągrowiec
Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości

Dotacja dla wągrowieckich stowarzyszeń

Burmistrz Wągrowca rozstrzygnął konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej oraz pomocy społecznej.

W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 25 tys. zł, na wsparcie realizacji zadania pn. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, polegających na sprawowaniu opieki paliatywnej i hospicyjnej domowej.

Pomocy społecznej

W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 65 tys. zł, na realizację zadania publicznego polegającego na udzieleniu schronienia oraz zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni i jadłodajni.

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

W wyniku konkursu ofert Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzyma dotację celową w wysokości 21 tys. zł, na realizację zadania publicznego pn. aktywizacja mieszkańców Wągrowca drogą do lepszej sprawności.

 W wyniku konkursu ofert Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 5 tys. zł, na realizację zadania publicznego pn. poprawa funkcjonowania osób w wieku emerytalnym poprzez aktywizację społeczną i ruchową w trakcie wypoczynku nad morzem.

Oferta złożona przez Spółdzielnię Socjalną „Wspólny Sukces” nie uzyskała rekomendacji do dofinansowania z powodu niespełnienia warunków formalnych konkursu ofert.

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

JEST PRACA: Burmistrz szuka urzędnika do… egzekucji

Redakcja

WAŻNE: Mobilne biuro ENEA nadal nieczynne

Redakcja

UWAGA! Awaria i brak wody na kilku ulicach w Wągrowcu

Redakcja