Okno na Wągrowiec
Gospodarka Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości Wydarzenia

Z OSTATNIEJ CHWILI: Burmistrz zdecydował: Spalarni nie będzie!

Burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt oświadcza:

Pierwszym formalnym dokumentem, który umożliwił Spółce Veolia Energia Polska S.A. rozpoczęcie działań w kierunku budowy przedmiotowej instalacji było porozumienie zawarte w dniu 14 marca 2016 roku pomiędzy Krzysztofem Poszwą – ówczesnym Burmistrzem Miasta Wągrowca, a Sławomirem Jurczyńskim – członkiem Zarządu Veolia Energia Poznań S.A. W treści tego porozumienia znalazł się punkt mówiący o współpracy przy projekcie budowy nowego źródła systemowego opartego o paliwo alternatywne.

Kolejnym bardzo ważnym etapem zmierzającym do realizacji budowy ITPOKu w Wągrowcu było wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji w dniu 29 maja 2018 r. przez Urząd Miejski w Wągrowcu, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Wągrowca Krzysztofa Poszwę. W treści decyzji znajduje się zapis mówiący o konkretnej lokalizacji planowanej inwestycji, tj. okolicach obwodnicy Wągrowca przy skrzyżowaniu z ulicą Rgielską.

Po uzyskaniu przez Veolia Energia Poznań S.A. decyzji środowiskowej, w trakcie sprawowania kadencji przez burmistrza Krzysztofa Poszwę, rozpoczęły się negocjacje dotyczące dzierżawy gruntu pod budowę ITPOKu. W dniu 9 lutego 2018 r.  ówczesny Zastępca Burmistrza Bogdan Smykowski na zapytanie spółki o możliwość dzierżawy działek, wyraził stanowisko o możliwości dzierżawy najmu gruntu za kwotę 0,50zł/mnetto miesięcznie.

Po objęciu przeze mnie urzędu pod koniec ubiegłego roku, Spółka Veolia Energia Poznań S.A. przedstawiła mi stan zaawansowania tematu budowy ITPOKu w Wągrowcu. Mając na uwadze wieloletnie działania moich poprzedników oraz zapewnienia o przebytych konsultacjach społecznych, czułem się w obowiązku przybliżyć temat planowanej inwestycji nowo wybranym radnym oraz mediom, prosząc spółkę Veolia Energia Poznań S.A. o przedstawienie szczegółowych informacji o ITPOKu. W efekcie moich starań w maju br. odbył się wyjazd studyjny do siedziby Veolia Energia Poznań S.A. oraz ITPOK Poznań. Zaproszenie było skierowane do wszystkich radnych oraz przedstawicieli wszystkich lokalnych mediów. Od początku kadencji zależy mi na ścisłej współpracy z radnymi i społeczeństwem, aby moje działania były transparentne i znane opinii publicznej. Po wizycie wszystkie lokalne media zrelacjonowały przebieg wyjazdu oraz szeroko opisały plany budowy ITPOKu.

Napływające do mnie niepokojące sygnały o braku społecznego poparcia oraz informacje o planowanej inwestycji spowodowały, że zobowiązałem potencjalnego inwestora tj. Veolię Energia Poznań S.A. do zorganizowania otwartego spotkania z mieszkańcami w celu przedstawienia szczegółowych informacji na temat planowanej inwestycji. Zależało mi na tym, aby informacja o organizowanym spotkaniu dotarła do jak najszerszego grona mieszkańców Wągrowca. W tym celu stosowny artykuł z zaproszeniem na spotkanie został opublikowany na oficjalnej stronie miasta Wągrowca oraz we wszystkich mediach lokalnych.

Od początku mojej kadencji, zgodnie z wyborczymi deklaracjami, służę mieszkańcom i reprezentuję przede wszystkim ich interesy. Dlatego z pełną świadomością podczas otwartego spotkania przedstawicieli spółki Veolia Energia Poznań S.A. z mieszkańcami wraz ze swoimi współpracownikami oraz radnymi usiadłem po stronie mieszkańców. Z uwagą i troską wsłuchiwałem się w każdą opinię. Wszystkie cenne uwagi i poruszane wątpliwości spowodowały, że po wnikliwej analizie oraz rozpatrzeniu wszystkich argumentów zdecydowałem o odstąpieniu od jakichkolwiek działań zmierzających do budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wągrowcu.  

W swoich codziennych działaniach kieruję się mottem bliskiego memu sercu, nieżyjącego już premiera Tadeusza Mazowieckiego. W kwestiach ważnych, spornych i trudnych zawsze swoim współpracownikom zadawał pytanie: „Czy to jest dobre dla Polski?”. Ja zawsze, każdego dnia, przy każdej okazji będę pytał podobnie „Czy to jest dobre dla Wągrowca?” To mi oraz moim współpracownikom ma przyświecać – dobro miasta i mieszkańców. Każdego dnia chcę być bliżej ludzi, niezależnie od tego, czy mnie w wyborach popierali czy też głosowali na któregoś z moich samorządowych konkurentów.

WĄGROWIEC JEST JEDEN, NASZ WSPÓLNY, PONAD PODZIAŁAMI.

Czytaj także

ALE JUBILEUSZ: 102 lata pani Emilii! [FOTO]

Redakcja

Burmistrz Rogoźna wybrał zastępcę i dyrektora centrum kultury [FOTO]

Redakcja

Burmistrz zaprasza na spotkanie w sprawie ulicy Skockiej

Redakcja