Okno na Wągrowiec
Samorząd i polityka Wiadomości Wydarzenia

Brak chętnych do urzędu. Ogłoszono drugi konkurs, bo w pierwszym nikt się nie zgłosił!

praca

Nikt nie chce gospodarować mieniem gminnym w Damasławku?

Wójt Gminy Damasławek ogłosił właśnie drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania mieniem gminny. Pierwszy nabór, ogłoszony jeszcze w lipcu, nie został rozstrzygniety z powodu braku chętnych.

Osoba, która zajmie to stanowisko w Urzędzie Gminy w Damasławku formalnie podlegać będzie sekretarzowi gminy. Niezbędne wymagania to obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, nieposzlakowana opinia oraz wykształcenie co najmniej średnie. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie urzędu gminadamaslawek.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą (na adres: Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania mieniem gminnym” w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałki od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, a w piątki od 7:30 do 14:30.

Czytaj także

Burmistrz szuka urzędników. Na razie jest tylko jeden kierownik

Krzysztof Czapul

Nowa burmistrz szuka urzędników – dwóch kierowników wydziałów oraz specjalisty

Redakcja

JEST PRACA: Sprawdź, kto i gdzie szuka u nas pracowników [OFERTY]

Krzysztof Czapul