Okno na Wągrowiec
Komunikacja Społeczeństwo Wiadomości

Będzie mała obwodnica Skoków

Po ukończeniu wszystkich etapów ma to znacząco odciążyć centrum Skoków od ruchu pojazdów oraz ułatwić mieszkańcom szybki wyjazd z miasta w kierunku Poznania.

Dzisiaj, czyli w piątek, 3 lutego zawarto umowę z wykonawcą budowy pierwszego etapu ulicy Polnej w Skokach.

To, jak do tej pory największe przedsięwzięcie gminy Skoki w historii, obejmuje odcinek od końca nawierzchni asfaltowej ulicy Polnej przy budynku komunalnym do tak zwanego Karolewa, w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 196.

Dodajmy, że pierwszy przetarg na to zadanie nie zakończył się pomyślnie z uwagi na zbyt wysokie oferty. Zmniejszono więc zakres przewidzianych prac, drugi przetarg ogłoszono pod koniec ubiegłego roku. W odpowiedzi na niego wpłynęły trzy oferty.

Wykonawcą zadania będzie firma WANT z Tczewa, która wyceniła wartość  projektu na 12,5 miliona zł. To była najniższa oferta

W ramach pierwszego etapu wzniesiony zostanie most oraz wykonane będą prace ziemne i niwelacyjne terenu, które umożliwią wybudowanie drogi technologicznej zapewniającej dojazd do budowy mostu.

Zgodnie z zapisami umowy wykonawca ma wyznaczone 300 dni na zakończenie budowy, czyli do końca tego roku.

Nowy przebieg ulicy Polnej realizowany jest na terenie bardzo zróżnicowanym wysokościowo, w którym występują liczne zaniżenia terenu, nasypy, gęste zadrzewienia oraz grunty bagienne przy korycie rzeki Małej Wełny.

Dodatkowo trasa nowej drogi przebiega przez grunty nie będące własnością gminy Skoki (prywatne i Skarbu Państwa), co wiązało się z konieczności ich wcześniejszego wykupu. Łącznie gmina dokonała zakupu gruntów o pow. 1,2 ha za kwotę ok. 490 tys. zł.

Przyznana obecnie dotacja w kwocie 10 milionów zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 edycja, pozwoliła na zbilansowanie budżetu i sfinansowanie 1 etapu budowy.

– W celu dalszej kontynuacji prac drogowych, będziemy wnioskowali o otrzymanie kolejnego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Dokończenie zadania szacowane jest minimum na kolejne 10 milionów zł, na co nie stać budżetu gminy z własnych środków – wyjaśniają skoccy urzędnicy.

Aby nowy ciąg komunikacyjny służył mieszkańcom i skrócił wyjazd w kierunku Poznania, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w kolejnych etapach budowy należy wykonać:  

– nawierzchnię asfaltową drogi i ścieżki rowerowej na długości ok. 1,2 km.

– 34 energooszczędne oprawy oświetleniowe LED przy drodze,

– kanalizację deszczową,

– zamontować urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– przebudować istniejący przejazdu kolejowego z drogi wojewódzkiej, który jest obecnie za wąski do parametrów nowej drogi, co stanowić będzie kosztowny i trudny elementem tej inwestycji.

Źródło: Miasto i Gmina Skoki

Fot. Dzisiaj, czyli w piątek, 3 lutego zawarto umowę z wykonawcą budowy pierwszego etapu ulicy Polnej w Skokach. W imieniu wykonawcy z burmistrzem gminy Skoki Tadeuszem Kłosem umowę podpisał prezes zarządu Karol Narloch z firmy WANT w towarzystwie kierownika budowy Piotra Wojtkiewicza oraz skarbnik gminy Skoki Anny Wituckiej-Kałek i drogowca urzędu w Skokach Adama Zdanowskiego.

Czytaj także

Będzie wycieczka do Śnieżycowego Jaru

Redakcja

Nowe władze miłośników ziemi skockiej

Redakcja

Był tak upojony alkoholem, że zająć się nim musiała policja

Redakcja