Okno na Wągrowiec
Edukacja Wiadomości

Będą nowe książki dla wągrowieckich dzieci

Przedszkole nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu zakupią wkrótce nowe książki do swoich bibliotek. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 15 tys. zł, jakie miasto Wągrowiec ma otrzymać w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Z otrzymanego wsparcia finansowego 12 tys. zł trafi do szkoły, natomiast 3 tys. zł do przedszkola. Środki te stanowią 80 proc. kwoty kosztów realizacji zadania, które obejmuje także działania promujące czytelnictwo. Pozostałe 20 proc. zostało zabezpieczone jako wkład własny z budżetu miasta.

Wykaz książek zaplanowanych do zakupu będzie opracowywany wspólnie z radą rodziców i samorządem uczniowskim oraz będzie uwzględniać potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto, w ramach tej edycji programu szkoły mogą również zakupić nowe elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Przedszkole nr 4 w Wągrowcu, które rozpoczęło działalność od 1 września 2023 r., mogło pierwszy raz wnioskować o wsparcie w ramach NPRC na rok 2024.

***

Warto przypomnieć, że w 2021 roku zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa były wszystkie wągrowieckie przedszkola. Otrzymały one maksymalną kwotę wsparcia po 3 tys. zł każde.

Od tego właśnie roku przedszkola po raz pierwszy mogły wnioskować o wsparcie finansowe na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (obrazkowym, mówionym i elektronicznym) oraz na realizację działań promujących czytelnictwo poprzez zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo i organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

W 2022 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 dofinansowanie w łącznej kwocie 24 000 zł, tj. po 12 000 zł dla każdej ze szkół, otrzymały Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu.

Natomiast w 2023 roku Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowały kolejne dwie wągrowieckie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich

w Wągrowcu i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu, otrzymując również maksymalną wysokość dofinansowania.

Źródło: wagrowiec.eu

Fot. ilustracyjne „OnW”

Czytaj także

Ruszyła rekrutacja dzieci do wągrowieckiego żłobka

Redakcja

Dzisiaj na wągrowieckim cmentarzu zgubiono BRANSOLETKĘ. Na znalazcę czeka NAGRODA [FOT|O]

Redakcja

Pogrzeb Huberta Palucha odbędzie się w sobotę

Redakcja