Okno na Wągrowiec

Felietony Społeczeństwo Wiadomości

WIZJA LOKALNA: Wyrwane z kontekstu…

Praca samorządowa jest często oceniania przez mieszkańców przez pryzmat tego, w jaki sposób zostanie przedstawiona przez media. W zasadzie dotyczy to zarówno działań władz szczebla centralnego, jak i działalności władz lokalnych. Nie znając szczegółów, łatwo można wysnuć pochopne wnioski, a słowa wyrwane z kontekstu stają się pożywką dla tych, którzy wykorzystują je w celach politycznych.

Nasz słynny wągrowiecki bloger z Portalu WRC znowu zabrał głos w sprawach, w których albo do końca się nie orientuje, albo celowo przemilcza pewne kwestie, by wesprzeć działania ulubionej frakcji politycznej, choć przecież powinien być bezstronny.

W artykule „Zdaniem radnego miasto będzie musiało zapłacić za … własne działki” autor stawia zarzuty o braku racjonalności działań radnych, którzy na poprzedniej sesji Rady Miejskiej nie poparli uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (ulicy Lipowej). Nie przez przypadek artykuł ukazuje się tuż przed kolejną sesją Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 listopada 2020 roku, a na której planowane jest wywołanie uchwały w przedmiocie przejęcia od Powiatu Wągrowieckiego zadania polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1626P – ulicą Lipową w Wągrowcu.

Wielka szkoda, że autor nie miał tyle cierpliwości, aby przesłuchać całą wypowiedź radnego Smykowskiego, a nadto dotrzeć do zadanych przeze mnie pytań w sprawie wspomnianej uchwały o przejęciu ulicy na poprzedniej sesji Rady Miejskiej i udzielonej odpowiedzi pracownika Urzędu Miejskiego. Może wtedy zrozumiałby, że niektóre działki, powołane w przedmiotowym projekcie uchwały pozostawały w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej. Radni dociekli, czy i w jaki sposób dojdzie do zakończenia wykonywania przez Spółdzielnię użytkowania wieczystego wspomnianych gruntów, a z odpowiedzi urzędnika wynikało, iż kwestia ta jest na etapie rozmów i nie ma żadnego porozumienia w tym zakresie. Tym samym radni słusznie przyjęli, że istnieje ryzyko konieczności poniesienia przez Miasto po przejęciu drogi bliżej nieokreślnych opłat związanych
z pozbawieniem Spółdzielni wspomnianego prawa, skoro nie ma jeszcze żadnych ustaleń na piśmie.

Zastanawiające jest też stwierdzenie zawarte w artykule, że Pan Burmistrz 4 listopada 2020 roku (a więcej jak widać po wspomnianej sesji Rady Miejskiej) rozwiązał „umowę dzierżawy zawartą kilka lat temu ze Spółdzielnią Mieszkaniową”?!

Umowa dzierżawy to nie to samo co umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, więc albo autor znowu myli pojęcia, albo radni po raz kolejny nie mieli przedstawionego pełnego obrazu sytuacji, choć stawiałabym raczej na to pierwsze.

Brak rzetelności czy zła wola? A może jedno i drugie… Warsztat pracy autora pozostawiam ocenie mieszkańców, a być może nawet warto, by ocenił go sąd.

W kontekście najbliższej sesji Rady Miejskiej warto jeszcze zwrócić uwagę na projekt uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Wągrowca oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pan Burmistrz proponuje jeszcze w tym roku emisje obligacji na kwotę blisko 4 milionów złotych. Zastanawia fakt, że myśl ta przyszła dopiero teraz i nikt wcześniej nie zapowiadał takiej potrzeby zadłużania Miasta jeszcze w tym roku. W związku z tym zadałam Panu Skarbnikowi Miejskiemu następujące pytania, celem ustalenia potrzeby podjęcia wspomnianej uchwały:

„Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o przedstawienie analizy płynności finansowej Gminy Miejskiej Wągrowiec poprzez wskazanie:

  1. aktualnego stanu konta Gminy Miejskiej Wągrowiec na dzień 15.11.2020 roku – wolne środki nie wprowadzone do budżetu,
  2. wykonania wysokości dochodów i wydatków według stanu na dzień 15.11.2020 roku oraz prognozowanych do końca 2020 roku (realnych – czyli takich, które faktycznie wpłyną
    i takich, które faktycznie muszą zostać wydane i nie będą odroczone w czasie),
  3. konkretnych celów, na które będą przeznaczone kwoty, wynikające z emisji obligacji
    ze wskazaniem ich wysokości.”

Rozmowy w tym zakresie będą jeszcze toczone na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady Miejskiej w najbliższy wtorek. Emisja obligacji jest jednym ze źródeł finansowania działalności gminy, ale nie jedynym. Jeśli taka uchwała ma być podjęta, to jako radni musimy mieć pewność, że nie ma innej możliwości sfinansowania konkretnych celów, które jeszcze nie zostały nam przedstawione.

Alicja Trytt, wągrowczanka notariusz, radna Rady Miejskiej w Wągrowcu

Czytaj także

W piątek SESJA rady miejskiej Wągrowca. Radni znów spotkają się ZDALNIE

Krzysztof Czapul

Miejmy nadzieję…

Redakcja

Mieszkańcy OCENIAJĄ radnych i proszą, aby zapamiętać jak GŁOSOWALI

Krzysztof Czapul