Okno na Wągrowiec
Samorząd i polityka Społeczeństwo Wiadomości

Rusza przetarg na budowę PSZOK w Wągrowcu

Właśnie ogłoszono postępowanie, które wyłoni wykonawcę budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

To zadanie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Oferty można składać do 11 marca do godziny 9:00 za pomocą platformy zakupowej.

Na to zadanie Wągrowiec otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w kwocie ponad 1,6 miliona złotych.

Do najważniejszych zadań wykonawcy inwestycji będzie należało:

– przygotowanie dokumentacji technicznej pozwalającej na wybudowanie PSZOKa,

– uporządkowanie terenu i wykonanie niezbędnych instalacji,

– wykonanie drogi dojazdowej,

– przygotowanie kontenerów i pojemników na odpady,

– wykonanie boksów magazynowych z zadaszeniem,

– przygotowanie magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE z magazynem na przedmioty do ponownego użytku (warsztat z wyposażeniem),

– wykonanie ścieżki edukacyjnej,

– montaż wagi samochodowej.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą ma uzupełnić funkcjonujący na terenie naszej gminy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

W PSZOK będą zbierane i magazynowane między innymi takie odpady, jak: papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe. Dodatkowo w PSZOK będą też zbierane odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dla których przewidziano oddzielny magazyn.

Mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów, pojemników i pomieszczeń stanowiących wyposażenie punktu. Dostarczane odpady będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania.

Punkt zostanie zlokalizowany przy obwodnicy miasta w sąsiedztwie miejskiej oczyszczalni.

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

Ruszyła rekrutacja dzieci do wągrowieckiego żłobka

Redakcja

Dzisiaj na wągrowieckim cmentarzu zgubiono BRANSOLETKĘ. Na znalazcę czeka NAGRODA [FOT|O]

Redakcja

Pogrzeb Huberta Palucha odbędzie się w sobotę

Redakcja