Okno na Wągrowiec
Gorący temat Społeczeństwo Wiadomości

RANKING: W Wągrowcu żyje się całkiem dobrze i coraz lepiej?

artdent baner

W najnowszym rankingu Gmina dobra do życia Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, Wągrowiec, ze wskaźnikiem 57,27 procent zajmuje 50. miejsce w kraju w  kategorii Gminy z siedzibą powiatu ziemskiego oraz 422. miejsce w zestawieniu wszystkich gmin w Polsce. Rok wcześniej, w pierwszej edycji tego prestiżowego zestawienia, Wągrowiec został sklasyfikowany odpowiednio na 67. i 570. miejscu.

– Trudno nie kryć satysfakcji z takich danych. Niezależne badania pokazują, że to, co robimy w Wągrowcu, wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców. Awans naszego miasta na 422. miejsce wśród 2477 gmin w Polsce i 50. miejsce wśród 314 porównywalnych miast powiatowych to dla mnie swego rodzaju potwierdzenie słuszności podejmowanych w ostatnich latach decyzji związanych z rozwojem miasta. Ranking potwierdza to, co nierzadko słyszę w rozmowach z mieszkańcami – że w Wągrowcu żyje im się coraz lepiej. Takie dane to dla mnie także zachęta do dalszej pracy – mówi z zadowoleniem burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt.

Jak informuje Serwis Samorządowy PAP, ranking bada jakość życia, czyli stopień zaspokojenia potrzeb człowieka, biorąc pod uwagę typową polską rodzinę i (niemal równocześnie) gospodarstwo domowe, tj. rodzinę składającą się z rodziców i dzieci w trakcie nauki szkolnej, ale mającą też dziadków posiadających własne i odrębne gospodarstwo (gospodarstwa) domowe.

Założono możliwie kompleksowe podejście do kwestii jakości życia, obejmujące wszystkie najważniejsze jego sfery: zamieszkanie, pracę oraz spędzanie pozostałego czasu (w miejscu zamieszkania lub często poza nim), przeznaczanego na zakupy, konsumpcję, opiekę zdrowotną, edukację, rozrywkę, kontakty towarzyskie, itd. Elementem integrującym wymienione kategorie są sposoby, możliwości i warunki komunikacji, czyli transport i łączność.

Wśród ponad sześćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia między innymi atrakcyjność migracyjno-osadniczą, długość ścieżek rowerowych, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, bezpieczeństwo drogowe, infrastrukturę kulturalną czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy wykorzystano różnorodne dane środowiskowe.

Źródło: wagrowiec.eu

Fot. J. Kosmatka

kondolencje Szulczewska

Czytaj także

BEZ SŁÓW: Księży Kacerek i dworzec widziany z lotu ptaka [FOTO]

Redakcja

Święcenia kapłańskie. Będzie nowy wikariusz w wągrowieckiej parafii

Redakcja

SM INFORMUJE: Przez kilka dni przerwa w dostawie CIEPŁEJ WODY na części kilku ulic Wągrowca

Redakcja