Okno na Wągrowiec
Edukacja Wiadomości Zdrowie

PCK podsumował program edukacyjny dla młodzieży wczesnoszkolnej [FOTO]

Program edukacyjny „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby PCK” został opracowany przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. To program, dzięki któremu młodzież wczesnoszkolna pogłębia swoją wiedzę i wykształca nawyki dbałości o zdrowie, higienę, bezpieczeństwo, przyrodę, tolerancję i wartości humanitarnych.

Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Wszystkich przybyłych powitał  Jan Maćkowiak – prezes PCK w Wągrowcu, wśród których byli Tomasz Kranc – starosta wągrowiecki, Beata Kozak – Cieszkiewicz – dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu, Kinga Kluczyńska – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia w Starostwie Powiatowym.

U uczestników programu ukształtowane zostały: postawa cechująca zachowanie bezpieczne podczas nauki, zabawy i wypoczynku, postawa przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego, postawa przestrzegania nawyków higienicznych i dbałość dzieci o higienę osobistą, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, znajomość numerów alarmowych, znajomość otaczającej nas przyrody, umiejętność racjonalnego zachowania i współpraca z rówieśnikami, osobami dorosłymi, postawa przestrzegania zasad prozdrowotnych

Do realizacji edycji programu 2022/2023 przystąpiło 20 szkół podstawowych na terenie powiatu, w których 740 uczniów realizowało założenia programowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne (kolorowankę) i legitymację członka Klubu Wiewiórka PCK.

Realizacja programu trwała przez cały rok szkolny, podczas którego wykłady i pokazy prowadzili specjaliści z wągrowieckich instytucji: Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Nadleśnictwa Durowo, lekarz stomatolog Arun Goel i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Pomoce dydaktyczne (kolorowanki) niezbędne do przeprowadzenia programu „Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby PCK” zostały zakupione ze środków finansowych z budżetu powiatu przeznaczonych na promocję i ochronę zdrowia.

Wyróżnienia otrzymały placówki:

SP nr 1, 2, 3, 4 w Wągrowcu, Morakowie, Panigrodzu, Wapnie, Popowie Kościelnym, Mieścisku, Siennie, Łaziskach, Skokach, Smogulcu, Jabłkowie, Niemczynie, Wiatrowie, Gołańczy, Żelicach, Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Podziękowania za pomoc w realizowaniu programu:

Arun Goel – lekarz stomatolog, Ina Łapacz i Ewa Czarnecka – PSSE w Wągrowcu, Piotr Kaczmarek i Julita Łukowiak – KP PSP w Wągrowcu, Anna Perła – KPP w Wągrowcu, Barbara Thomas – Trybus – Nadleśnictwo Durowo.

Specjalne podziękowanie PCK za owocną współpracę w realizowaniu programów wśród młodzieży otrzymała Szkoła Podstawowa Mileniu im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym z okazji 10 lecie swego istnienia.

Źródło: PCK Wągrowiec

Czytaj także

To już jutro: koncert Majki Jeżowskiej. Wstęp wolny

Redakcja

Wandale zniszczyli ławki w wągrowieckiej poczytelni [FOTO]

Redakcja

Nasza młodzież właśnie wróciła z Grecji. „To była niezapomniana przygoda!” [FOTO]

Redakcja