Okno na Wągrowiec

Edukacja Społeczeństwo Wiadomości

OD PONIEDZIAŁKU w naszych szkołach średnich NAUKA HYBRYDOWA. Jak będzie wyglądać?

Starosta wągrowiecki wydał w tej sprawie oświadczenie, a Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne.

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa w kraju, od dnia 17 października br. w strefie żółtej, do której należy powiat wągrowiecki, wśród innych obostrzeń, w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe – oświadczył dzisiaj starosta wągrowiecki Tomasz Kranc.

Oznacza to, że dyrektorzy szkół, uwzględniając specyfikę kierowanej przez siebie jednostki, jej warunki lokalowe oraz liczebność uczniów wprowadzają taką organizację nauczania, która pozwoli części młodzieży uczestniczyć w zajęciach prowadzonych stacjonarnie na terenie szkoły, natomiast dla pozostałej części będzie to kształcenie na odległość (nauka w systemie zdalnym).

– Pragnę zapewnić, że szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Wągrowiecki są przygotowanie do pracy w systemie mieszanym. Zarząd Powiatu jest w stałym kontakcie z dyrektorami, którzy na bieżąco informują o wprowadzanych w swoich jednostkach rozwiązaniach, aby ten proces nie wpłynął na pogorszenie jakości kształcenia w naszych placówkach. Szczegóły zostaną zamieszczone na stronach poszczególnych szkół – zapewnia starosta w opublikowanym oświadczeniu.

Nauczanie hybrydowe w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowychW związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa w kraju, od…

Opublikowany przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu Piątek, 16 października 2020

Jak poinformowało dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą (a w takiej znajduje się powiat wągrowiecki), będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). Wystąpią jednak wyjątki, które dotyczyć będą m.in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Od poniedziałku 19 października wszyscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przejdą na system mieszany (hybrydowy), w trybie ok. 50 proc./50 proc. Oznacza to, że co najmniej połowa uczniów z danej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. Zadaniem dyrektora szkoły będzie wdrożenie odpowiednich procedur wprowadzających oraz poinformowanie całej społeczności szkolnej o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego.

Nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych w następujących placówkach: specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, szkołach specjalnych samodzielnych lub funkcjonujących w zespołach. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania im nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne w strefie żółtej i czerwonej będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów. Ograniczeniem nie będą także objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek, w strefie żółtej będzie realizowana nauka w formie mieszanej (hybrydowej).

Za organizację kształcenia odpowiada dyrektor szkoły lub placówki. Jest on zobowiązany do tego, aby ustalić sposób nauki. Ma również obowiązek powiadomić rodziców i uczniów, w jaki sposób będzie zorganizowane kształcenie.

– Nauczyciele powinni zweryfikować program nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość – przypomina ministerstwo.

https://www.facebook.com/wielkopolskiurzadwojewodzki/posts/4552608734780502

Źródła: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Czytaj także

W tych STACJACH DIAGNOSTYCZNYCH w sobotę SPRAWDZISZ ZA DARMO ŚWIATŁA w samochodzie

Remigiusz Priebe

SANEPID INFORMUJE: Mamy 103 aktywnie ZAKAŻONYCH. 11 osób nadal w SZPITALU, 1519 na KWARANTANNIE. 7 osób WYZDROWIAŁO

Krzysztof Czapul

WAŻNE: Wągrowiecki Dzienny Dom Opieki Medycznej WSTRZYMAŁ działalność

Redakcja